De bookshop is in juni met vakantie.

  Bestellingen worden vanaf 1 juli verwerkt.

  Online bookshop voor bahá’í-literatuur

  Bestellingen voor het buitenland kunnen alleen op risico van de besteller worden gedaan.
  We kunnen helaas geen aflevering garanderen.

  U kunt hier publicaties bestellen van Bahá’í Uitgeverij Nederland en een aantal engelstalige bahá’í-uitgevers.

   “Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken.”

   © Copyright - Bahá'í Bookshop